Garantie

Genieten jullie producten ook de fabrieksgarantie?
Al onze artikelen zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten. De duur van deze garantie is afhankelijk van het product, maar bedraagt gewoonlijk 2 jaar. Wij wijzen erop dat sommige onderdelen, zoals kettingen, trapassen, cassettes of balhoofdstellen gezien hun functie niet van dezelfde garantie kunnen genieten, daar vroegtijdige slijtage niet losgekoppeld kan worden van al dan niet intensief gebruik, omstandigheden waarin gereden wordt, onderhoud, compatibiliteit met andere onderdelen, verzorgde montage, e.d. Zulke onderdelen zijn gewoonlijk 3 maanden gegarandeerd, een periode die ons lang genoeg lijkt om eventuele fabricagefouten te ontdekken.

Indien u van oordeel bent dat een onderdeel een fabricagefout of vroegtijdige slijtage vertoont, gelieve ons dan via mail te contacteren (klantenservice@bikecenter.be). Hier zal u verdere instructies krijgen voor het afhandelen van de garantie. Garanties dienen altijd vergezeld te worden van het aankoopbewijs. Zonder dit aankoopbewijs kunnen wij geen garantieprocedure opstarten.

De beslissing of een artikel al dan niet onder garantie valt, ligt steeds bij de fabricant of de leverancier van dit artikel. Het artikel wordt dus door ons naar de fabricant of leverancier gestuurd, deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt en ons ook meedelen waarom die beslissing genomen is. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze beslissing.

De verzendingskosten en de verantwoordelijkheid voor het transport van uw adres naar het onze worden door u gedragen. Indien de garantie erkend wordt, worden de verzendingskosten om het vervangen of hersteld artikel terug naar u te sturen door ons gedragen, bij het niet erkennen van een garantie zijn deze kosten voor uw rekening.